NIEUWE KEURINGSMETHODE CV KETELS

Nieuwe keuringsmethode CV ketels
Branche-organisatie Uneto-VNI werkt samen met onder meer ketelfabrikanten aan een nieuwe keuringsmethodiek voor periodiek onderhoud aan cv-ketels. Eén van de aanleidingen is het voorlopig uitblijven van een wettelijke verplichting van periodieke keuringen van gasgestookte installaties. Hiervoor pleit Uneto-VNI, naast het uitfaseren van open gastoestellen, al lange tijd, vooralsnog zonder resultaat. Daarom wordt nu gekozen voor een variant op vrijwillige basis. De nieuwe methodiek wordt resultaat van een samenwerking tussen branche-organisatie Uneto-VNI, het ministerie van Binnenlandse Zaken, AgentschapNL en ketelfabrikanten

Nieuwe methode
Met een nieuwe, uniforme methodiek voor vrijwillige controles wil de branchevereniging de Nederlandse huishoudens veiliger en energiezuiniger maken. Jaarlijks komen in Nederland nog ongeveer acht mensen om het leven door koolmonoxide. Ook is bekend dat een gereinigd, goed afgesteld, bijgevuld/ontlucht cv-systeem beter rendeert. Daarnaast vormt een beter systeem voor controles een impuls voor de ondernemers in de installatiebranche. Over de exacte inhoud van de nieuwe keuringsmethode zijn nog geen details bekend. Wel wordt het keuring op vrijwillige basis, die uitgevoerd dient te worden door hiervoor gecertificeerde bedrijven. Uneto-VNI-woordvoerder Dick Reijman verwacht over enkele maanden meer details te kunnen prijsgeven.

Géén onderhoudscontract
Op dit moment heeft 44 procent van de particuliere woningbezitter géén onderhoudscontract voor periodieke controle van de gasinstallatie in de woning, zo blijkt uit een onderzoek dat USP Marketing Consultancy uitvoerde in opdracht van de branchevereniging. Een cv-ketel die niet tijdig wordt gecontroleerd en afgesteld, kan voor gevaar in huis zorgen. Een gasexplosie en koolmonoxidevergiftiging zijn reële risico’s en komen in ons land met enige regelmaat voor. Veiligheid is dan ook een belangrijke reden om de cv-ketel minimaal één keer per jaar door een erkende installateur te laten controleren. Daar zijn de Nederlandse woningbezitters het overigens mee eens: 71% geeft aan dat een veilige cv-ketel belangrijk is. 69% van de woningbezitters hecht er waarde aan dat de cv-ketel lang meegaat.