Duurzaam

Duurzaam is het modewoord van de laatste jaren. Alles moet groener, zuiniger en milieuvriendelijker. Fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert en de zorgen over het milieu nemen toe. Regeringen en deskundigen pleiten voor stimuleren, ontwikkelen en gebruiken van duurzame energie. Sommige vinden dat we moeten 'consuminderen'; de kachel bijvoorbeeld een paar graden lager of korter douchen.Hemrsmen Installatietechniek biedt een ruim assortiment duurzame producten, welke u kunt combineren met uw bestaande installatie. Denkt u hierbij aan: zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en uw boerderij verwarmen met behulp van de vrijgekomen warmte van het koelen van de melk!Hermsen Installatiegroep is de specialist in innovatie, duurzame oplossingen en producten voor zowel de zakelijke markt als voor consumenten.Hemrsmen Installatietechniek biedt een ruim assortiment duurzame producten, welke u kunt combineren met uw bestaande installatie. Denkt u hierbij aan: zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en uw boerderij verwarmen met behulp van de vrijgekomen warmte van het koelen van de melk!Hermsen Installatiegroep is de specialist in innovatie, duurzame oplossingen en producten voor zowel de zakelijke markt als voor consumenten.

duurzaamwarmtepompen

WARMTEPOMPEN


Een warmtepomp in combinatie met een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem is de ideale oplossing voor zowel verwarming als koeling en biedt een optimaal comfort. Een warmtepomp werkt op elektriciteit. De bron kan zowel de bodem als de lucht zijn.

EPBD KEURING

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is op 1 december 2013 van kracht gegaan. Gebouwbeheerders zijn voortaan verplicht hun airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW iedere 5 jaar te laten keuren.
Dit zorgt voor energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat. De eerste installaties - tot 45 kW met een bouwjaar van 10 jaar of ouder - moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn.

duurzaamepbdkeuring
Storing

NIEUWE KEURINGSMETHODE CV KETELS

Branche-organisatie Uneto-VNI werkt samen met onder meer ketelfabrikanten aan een nieuwe keuringsmethodiek voor periodiek onderhoud aan cv-ketels.De nieuwe methodiek wordt resultaat van een samenwerking tussen branche-organisatie Uneto-VNI, het ministerie van Binnenlandse Zaken, AgentschapNL en ketelfabrikanten.

ZONNEKOELING

Met de huidige technieken is het ook mogelijk om de zon te gebruiken om te koelen.

Het principe werkt hetzelfde als de koelkast thuis. In plaats van een elektrisch aangedreven mechanische compressor, wordt nu de warmte van de zon gebruikt als aandrijving.

In plaats van zonnewarmte kunnen er ook andere vormen van warmte gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld restwarmte of proceswarmte.Dit zorgt voor energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat. De eerste installaties - tot 45 kW met een bouwjaar van 10 jaar of ouder - moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn.

duurzaam zonneboilers
Subsidies

ECO 200

ECO200 is een compleet verwarmingssysteem, die melkwarmte als bron gebruikt. Het koel- en verwarmingsproces wordt zodanig geïntegreerd dat voor beide maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het melkkoelproces wordt gebruikt om de melkleidingen en melktank te spoelen, eventuele bedrijfsruimtes te verwarmen en het woonhuis van warmte te voorzien. Dit levert een reductie van energie en CO2 uitstoot op. Deze aanpak levert energetisch een veel hoger rendement op dan de huidige energiebesparende mogelijkheden in de melkveehouderij!

ZONNEBOILERS

Hermsen Installatiegroep heeft diverse zonneboilers is het assortiment. Zonneboilers, en de bijbehorende zonnecollectoren (niet te verwarren met zonnpanelen, deze leveren elektriciteit), zijn er grofweg in 3 verschillende types;

Header image 2
zonnepanelen1

ZONNEPANELEN

Zonnepanelen of PV (PhotoVoltaics) panelen worden gebruikt om zonlicht om te zetten naar elektriciteit. Door meerdere panelen te plaatsen is het mogelijk uw volledige elektriciteitsverbruik zelf op te wekken. Hoeveel panelen dit zijn is afhankelijk van uw jaarlijkse verbruik.

EPA MAATWERKADVIES

Wilt u weten hoe u het beste kunt besparen? Wij leveren u graag een energie maatwerkadvies.

In dit advies adviseren wij over de te nemen maatregelen en ontvangt u tevens een energielabel voor uw woning.

Advies
Storing

TOTAALOPLOSSINGEN

Om energiebesparen gemakkelijk te maken, bieden we u een aantal kant-en-klare energie bespaar oplossingen. Deze totaal oplossingen gaan uit van:

Hoog rendement
Hoog comfort
Beste prijs / kwaliteit verhouding
Optimale benutting van subsidiemogelijkheden (indien beschikbaar)

HERMSEN INSTALLATIEGROEP EDE STAAT VOOR U KLAAR!